Be High

Be High

host bar, go-go bars
11/1 Soi Laleewan, Phaholyothin Rd, Saphan Khwai, Bangkok

tag: , , , , , , , ,

Waterloo

Waterloo

bar
6/5-6 Soi Pradiphat 20, Prodiphat Rd. Saphan Khwai, Bangkok, BTS Saphan Khwai

tag: , , , , , , , , , , ,

Talent Pub

Talent Pub

karaoke, host bar
36 / 9 Pradiphat 10 (Prachanimit), Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok

tag: , , , , , , , , , , , ,

Street Boy

Street Boy

host bar
6/1 Soi Pradiphat 20, Saphan Khwai, Phayathai, Bangkok, BTS Saphan Khwai

tag: , , , , , , , , , , ,

Stax

Stax

karaoke, host bar
9 Pradiphat Soi 20,Pradiphat Road, Saphan Khwai, Phaya Thai, Bangkok, BTS Saphan Khwai

tag: , , , , , , , , , , ,

Oasis

Oasis

host bar
11/19 Pradiphat Soi 20, Pradiphat Rd.,Saphan Khwai, Phayathai, Bangkok, BTS Saphan Khwai

tag: , , , , , , , , , ,

Heaven

Heaven

host bar.
9 Pradiphat Soi 20, Pradiphat Rd, Saphan Khwai, Phayathai, Bangkok, BTS Saphan Khwai

tag: , , , , , , , , , ,

Charmming

Charmming

host bar.
2 Pradiphat Soi 17, Pradiphat Rd, Saphan Khwai, Phayathai, Bangkok, BTS Saphan Khwai

tag: , , , , , , , , , , ,

Adam

Adam

karaoke, host bar.
Pradiphat Soi 20, Pradiphat Rd., Saphan Khwai, Phayathai, Bangkok, BTS Saphan Khwai

tag: , , , , , , , , , , ,

39 Underground Sauna

39 Underground Sauna

1511/39 Phaholyothin Rd., Opposite Paulo Hospital, Sapankwai, Bangkok

tag: , , , , , , , , ,